Bokportal

Her kan du kjøpe pensumlitteratur (brukt) til NHH.
Bøker kan reserveres via nettsiden, og må hentes i kontoret til NHHAid.
For å reservere en bok må du først logge inn.


BokID Tittel: Forfatter: Fagkode: Program: Fagnavn: Utgave: ISBN:
1 Superstudent Olav Schewe 978-82-15-02414-1
2 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
3 Microeconomics Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld SAM010, SAM020 Introduksjon til mikroøkonomi, Videregående mikroøkonomi 7 978-0-13-713335-2
4 Financial Statement Analysis and Security Analysis Stephen H. Penman BUS457 BUS Financial Statment Analysis and Valuation 5 978-007-132640-7
5 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 9 978-1-111-53463-9
6 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
7 Macroeconomics Manfred Gartner AFA 3 AFA Anvendt makroøkonomi 3 978-0-273-71790-4
8 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
9 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 9 978-1-111-53463-9
10 Linær Algerbra Knut Sydsæter, Bernt Øksendal MAT10 Analyse og linær algebra 4 978-82-00-22369-6
11 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
12 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
13 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 9 978-1-84480-990-5
14 An introduction to management science David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Kipp Martin BED015 Bedrfiftsøkonomiske beslutninger 13 978-0-538-47656-5
15 Forklaringer til oppgavene i Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
16 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
17 Industrial organization competition, strategy, policy John Lipczynski, John Wilson, John Goddard SOL? 3 278-0-273-71038-7
18 Introduction to Management Science Frederick S. Hillier, Mark S. Hillier BED? 4 978-007-128931-3
19 Forklaring til oppgavene i bedriftenes finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
20 Arbeids- og lederspsykologi William Brochs-Haukedal 8 978-82-02-28703-0
21 Cost accounting Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster BED40, BED5 Økonomisystemer og -styring 12 0-13-149538-0
22 Driftsregnskap og budsjettering Kjell Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 978-82-15-01721-1
23 Cost accounting Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster BED40,BED5 Økonomisystemer- og styring 13 978-0-13-135558-3
24 Essentials of Marketing William Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy 978-0-07-128334-2
25 Driftsregnskap og budsjettering Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 978-82-15-01721-1
26 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
27 Driftsregnskap og budsjettering (kapittel 5, 6, 7 og 11) Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi NHH
28 Cost accounting Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster BED40,BED5 Økonomisystemer- og styring 13 978-0-13-135558-3
29 Tysk blå ordbok Kunnskapsforlaget TYS10,TYS,11, TYS12,TYS13, Tysk 4 82-573-1334-3
30 Business Institutions and Business Communication Marita Kristiansen ENG010, ENG011 2012 Kompendium
31 Foster on EU LAW Nigel Foster INB429 EU Law 4 978-0-19-967079-6
32 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
33 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01294-0
34 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anna Mette Fuglseth, Jan Vidar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 978-82-450-1067-1
35 Arbeidsbok til grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01295-7
36 Anvendt Metode Eksamensoppgaver NHH INT010 2014 Kompendium
37 Anvendt Metode Eksamensoppgaver NHH INT010 2014 Kompendium
38 Statistics for management and economics Gerald Keller 7 978-0-495-01339-6
39 Nytt perspektiv på Organisasjon og Ledelse Lee G. Bolman, Terrence E. Deal 4 978-82-0-539-28-78
40 Skattelover og sentrale forskrifter Ole Gjems-Onstad (red) RET14 Skatterett 20 978-820-5-40552-3
41 American Civilization An Introduction David Mauk, John Oakland 5 978-0-415-48162-5
42 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 9 978-1-84480-990-5
43 Principles and application of economic geography Dean M. Hanink SAM10 Anvendt økonomisk geografi 1 0-471-10933-9
44 Microeconomics Pindyck and Rubinfeld SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi 7 978-0-13-208024-8
45 British Civilization An Introduction John Oakland 5 0-415-26150-3
46 Exploring strategy Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes 9 0-273-73700-7
47 Oppgaver og løsninger i mikroøkonomi Robert G. Hansen, Terje Synnestvedt SAM2 Mikroøkonomi 2010 978-829970648-3
48 Mastering the art of equity trading through simulation Robert Schwartz, Gregory M Sipress, Bruce W. Weber FIN11 Trading and market microstructure 1 978-0-470-46485-4
49 Statistikk for økonomifag Jan Ubøe MET2 Statistikk for økonomer 3 978-82-05-35949-9
50 Intermediate Business grammar & Practice Nick Brieger & Simon Sweeney ENG English for business 1 978-0-00-742057
51 Microeconomics Pindyck and Rubinfeld SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi 7 978-0-13-208024-8
52 Investering og finans Forelesningsnotater NHH BED030 Investering og finans Forelesningsnotater
53 Introduction to management science Frederick S. Hiller, Mark S. Hiller, Karl Schmedders, Molly Stephens 3 978-007-125927-9
54 Financial modeling Simon Benninga FIE435 Financial modelling 4 978-0-262-02728-1
55 Oversikt over arbeidsretten Henning Jakhelln RET13 4 978-82-04-12937-6
56 Bedrift, selskap og skatt Frederik Zimmer, Bugge, Arentz-Hansen, Rasmussen MRR417 Skatt 5 978-82-15-01752-0
57 Investering og finans Forelesningsnotater NHH BED030 Investering og finans Forelesningsnotater
59 Organization Theory and Design Richard Daft, JOnathan Murphy, Hugh WIllmott Anvendt metode Forelesningsnotater
60 Investering og finans forelesningsnotater NHH BED030 Investering og finans Forelesningsnotater
61 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 9 978-1-111-53463-9
62 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL030 9 978-1-84480-990-5
63 Industrial organization competition, strategy, policy John Lipczynski, John Wilson, John Goddard SOL? 3 278-0-273-71038-7
64 Marketing: forventninger, tilfredshet og kvalitet Sigurd Villads Troye SOL? 2 978-82-7674-470-5
65 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL030 9 978-1-84480-990-5
66 Derivative Pricing in Discrete Time NIgel J. Cutland 1 978-1-4471-4407-6
67 Microeconomics Pindyck and Rubinfeld SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi 7 978-0-13-713335-2
68 Cost accounting Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster BED40,BED5 Økonomisystemer- og styring 11 0-13-099619-X
69 Investering og finans forelesningsnotater NHH BED030 Investeing og finans 2010 forelesningsnotater
70 English for business studies Ian MacKenzie 2 0-521-7285-X
71 Matematikk for økonomer kompendium NHH MET020 Matematikk for økonomer Kompendium
72 Macroeconomics Charles I. Jones SAM040 Makroøkonomi 3 978-0-393-92391-9
73 Norges lover 1685-1995 Studentutgaver Tore Schei, Frederik Zimmer RET RET 1996 82-417-0655-3
74 Microeconomics Pindyck and Rubinfeld SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi 8 978-0-13-304170-5
75 Selskapsrett Geir Woxholth RET13 Foretaksrett 4 978-820-542-4876
76 Revisors håndbok Fagbokforlaget MRR 36 978-82-450-1770-0
77 Fundementals of Corporate Finance Richard A. Brealy, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus BED3 Investering og finans 7 978-0-07-131474-9
78 Fundementals of Corporate Finance Richard A. Brealy, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus BED3 Investering og finans 7 978-0-07-131474-9
79 Bedriftsøkonomisk analyse: grunnleggende regnskap Lars Ottesen, Alf Øyen, Øystein Hansen BED 1 82-05-33211-8
80 Lov om årsregnskap 2010 978-82-02-34159-6
81 Konkursloven med forskrifter 2011 978-82-450-8017-9
82 Dekningsloven med forskrifter 2011 978-82-450-8067-4
83 Lov om avslutning av avtaler om fullmakt og om ugyldig viljeserklæringer 2003 82-02-19994-8
84 Lov om kjøp (kjøpsloven) 2002 82-02-19950-6
85 Tvangsfullbyrdelsesloven 2012 978-82-450-8133-6
86 Matematikk for økonomer: Kort og godt Brit Rohnes Met1 Matematikk for økonomer 3 978-82-15-01248-3
87 Gaining and sustaining competitive advantage Jay B. Barney SOL040 Strategisk ledelse 4 0-13-247906-0
88 Revisors Håndbok Ingen 2014 978-82-7082-345
89 Driftsregnskap og budsjettering - arbeidsbok Kjell Gunnar Hoff, Jan Erik Hoff BED1 978-82-15-02254-3
90 Cost Accounting, a Managerial Emphasis Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan BED5 14 978-0-273-75387-2
91 Corporate social responsibility kompendium NHH ETI450 ETI Corporate Social Responsibility 2016 Kompendium
92 Norsk økonomi i det 19.århundret Fritz Hodne, Ola Honningdal Grytten SAM13 Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid 82-7674-352-8
93 Norsk økonomi i det 20.århundret Fritz Hodne, Ola Honningdal Grytten SAM13 Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid 82-7674-739-6
94 Handbook of Business Ethics: Ethics in the Economy Peter Lang SOL10 Frontiers of business ethics: moral choice in business practice 978-3-03911-038-4
95 Investments global edition Bodie, Kane and Marcus FIE400E FIE Investments 10 978-0-0771-6114-9
96 Accounting ethics Iris Stewart, Bruce Stewart, Lars J. T. Pedersen RRR12 Accounting ethics: moral choice in accounting practice 2014 978-1-118-54240-8
97 Statistikk for økonomifag Jan Ubøe MET2 Statistikk for økonomer 3 978-82-05-35949-9
98 Norges lover Ingen 2015 978-82-450-1961-2
99 Finansregnskap: God regnskapsskikk og IFRS Steinar Sars Kvifte, Andre Tofteland, Anne-Cathrine Bernhoft BUS402 Finansregnskap 2 978-82-450-0902-6
100 Financial Modeling Simon Benninga FIE435 Financial modelling 4 978-026-20272-81
101 Economics of monetary union Paul de Grauwe 8 978-0-19-956323-4
102 Auditing and Assurance services Aasmund Eilifsen, William F. Messier JR, Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt BUS426E Auditing 3 978-0-0771-4301-5
103 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 5 978-82-450-0658-2
104 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 5 978-82-450-0658-2
105 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 6 978-82-450-1067-1
106 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 82-7674-798-1
107 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 978-82-450-1067-1
108 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 978-82-450-1067-1
109 Strategisk personal ledelse Odd Nordhaug SOL 2 82-15-00236-6
110 Corporate Governance Christine A. Mallin ECO420 Corporate Governance 3 978-0-19-956645-7
111 Økonomiske indikatorer: Tallene som styrer markedet Thomas Hilmersen 2012 978-82-7146-276-5
112 Central Banks at a Crossroads Michael D. Bordo, Øyvind Eitrheim, Marc Flandreau, Jan F. Qvigstad 1 978-1-107-14966-3
113 Mass flourishing Edmund Phelps SOL 2013 978-0-691-15898-3
114 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
115 Anvendt Metode Eksamensoppgaver NHH INT010 2015 Kompendium
116 La France: économie et société NHH FRA012 2014 Kompendium
117 Inequality, What can be done? Anthony B. Atkinson Annet 2015 978-0-674-50476-9
118 Økonomisystemer og styring NHH BED040 Økonomisystemer og styring 2012 Oppgavesamling
119 En oppsummering av kurset i Strategi ved NHH NHH SOL040 2012 Kompendium
120 Matematisk formelsamling for økonomer Knut Sydsæter, Arne Strøm, Peter Berck MAT, MET, MAT10 4 978-82-05-36621-3
121 Matematisk formelsamling for økonomer Knut Sydsæter, Arne Strøm, Peter Berck MAT, MET, MAT10 4 978-82-05-36621-3
122 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
123 Matematisk formelsamling for økonomer Knut Sydsæter, Arne Strøm, Peter Berck MAT, MET, MAT10 4 978-82-05-36621-3
124 Matematisk formelsamling for økonomer Knut Sydsæter, Arne Strøm, Peter Berck MAT, MET, MAT10 4 978-82-05-36621-3
125 An introduction to management science David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Kipp Martin BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger 13 978-0-538-47656-5
126 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 978-82-15-00777-9
127 Fundamentals of Corporate Finance Brealey, Myes, Marcus BED3 Investering og finans 6 978-0-07-018356-8
128 An introduction to management science David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Kipp Martin BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger 13 978-0-538-47656-5
129 Gyldendals formelsamling i matematikk Gyldendal MET, MAT 1 978-82-05-38499-6
130 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 9 978-1-111-53463-9
131 Forklaringer til oppgavene i bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
132 Forklaringer til oppgavene i bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
133 Lærebok i skatterett Frederik Zimmer RET14 Skatterett 7 978-82-15-02250-5
134 Exploring strategy Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes 9 0-273-73700-7
135 Fundamentals of Corporate Finance Brealey, Myes, Marcus BED3 Investering og finans 6 978-0-07-018356-8
136 Fundamentals of Corporate Finance Brealey, Myes, Marcus BED3 Investering og finans 6 978-0-07-018356-8
137 Accounting ethics Iris Stewart, Bruce Stewart, Lars J. T. Pedersen RRR12 Accounting ethics: moral choice in accounting practice 2014 978-1-118-54240-8
138 Matematikk for økonomer: Kort og godt Brit Rohnes MET1 Matematikk for økonomer 1 978-82-15-01248-3
139 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 9 978-1-111-53463-9
140 Matematikk for økonomer: Kort og godt Brit Rohnes MET1 Matematikk for økonomer 3 978-82-15-01248-3
141 Cost accounting Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster BED40,BED5 Økonomisystemer- og styring 13 978-0-13-135558-3
142 Fundementals of Corporate Finance Richard A. Brealy, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus BED3 Investering og finans 7 978-0-07-131474-9
143 Lov om kjøp (kjøpsloven) RET 2012 82-02-19950-6
144 Oppgaver og løsninger i mikroøkonomi Robert G. Hansen, Terje Synnestvedt SAM2 Mikroøkonomi 2010 978-829970648-3
145 Oppgaver og løsninger i mikroøkonomi Robert G. Hansen, Terje Synnestvedt SAM2 Mikroøkonomi 2010 978-829970648-3
146 Oppgaver og løsninger i mikroøkonomi Robert G. Hansen, Terje Synnestvedt SAM2 Mikroøkonomi 2010 978-829970648-3
147 Probability and Statistical Interference Robert V. Hogg, Elliot A. Tanis 8 978-0-321-63635-5
148 Window on the United States Donald S. Macqueen 5 978-91-44-05052-2
149 Statistikk for økonomifag Jan Ubøe MET2 Statistikk for økonomer 3 978-82-05-35949-9
150 Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) RET 2006 98-82-02-33159-7
151 Marketing Channels: A Management View Bert Rosenbloom 8 978-0-538-47760-4
152 Internasjonal inntektsskatterett Frederik Zimmer MRR417 Skatt 4 978-82-15-01456-2
153 Arbeids- og lederspsykologi William Brochs-Haukedal 8 978-82-02-28703-0
154 Arbeidsmiljøloven Norske lover 2012 978-82-450-8119-0
155 Kompendium i Finansregnskap i produsentperspektiv Oddbjørn Sættem RRR11 Finansregnskap i produsentperspektiv Kompendium
156 Forelesningsnotater i Anvendt metode INT 010 Anvendt metode 2014
157 Avtaleloven norske lover 2014 978-82-450-8346-0
158 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
159 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
160 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 9 978-1-84480-990-5
161 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 9 978-1-84480-990-5
162 Matematikk for økonomer: Kort og godt Brit Rohnes MET1 Matematikk for økonomer 3 978-82-15-01248-3
163 Matematikk for økonomer: Kort og godt Brit Rohnes MET1 Matematikk for økonomer 3 978-82-15-01248-3
164 Dekningsloven med forskrifter 2011 978-82-450-8067-4
165 Videregående bokføring og årsavslutning Oddbjørn Sættem Regnskap Regnskap 3 978-82-91852-10-2
166 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01294-0
167 Spansk Blå Ordbok Kunnskapsforlaget SPA10, SPA11, SPA12, SPA13 Spansk 3 978-82-573-1502-3
168 Microeconomics Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld SAM010, SAM020 Introduksjon til mikroøkonomi, Videregående mikroøkonomi 7 978-0-13-713335-2
169 An introduction to management science David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Kipp Martin BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger 13 978-0-538-47656-5
170 Regnskapsorganisering Tove-Gunn Moen, Bjørgunn Havstein RRR11 Finansregnskap i produsentperspektivet 6 978-82-02-42896-9
171 An introduction to management science David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Kipp Martin BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger 13 978-0-538-47656-5
172 Forbrukerkjøpsloven Norskelover 2011 978-92-450-8316-3
173 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
174 Forbrukerkjøpsloven Norskelover 2002 978-92-450-8316-3
175 Lov om kjøp (kjøpsloven) 2002 82-02-19950-6
176 Konkursloven med forskrifter 2011 978-82-450-8017-9
177 Contemporary Strategy Analysis Robert M. Grant 7 978-0-470-74710-0
178 Ekteskapsloven med forskrifter Norskelover 2008 978-82-450-8114-5
179 Engelsk ordbok Cappelen ENG10,ENG11 English for Business I, English for Business II 3 978-82-02-21485-2
180 Matematisk analyse Knut Sydsæter MET1 Matematikk for økonomer 7 978-82-00-45341-3
181 Arveloven RET Norskelover 2010 978-82-450-8023-0
182 Contemporary Strategy Analysis Robert M. Grant 7 978-0-470-74710-0
183 Contemporary Strategy Analysis Robert M. Grant 7 978-0-470-74710-0
184 Arbeidsmiljøloven Norske lover 2012 978-82-450-8119-0
185 Macroeconomics Manfred Gartner AFA 3 AFA Anvendt makroøkonomi 3 978-0-273-71790-4
186 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 6 978-82-450-1067-1
187 Oversikt over arbeidsretten Henning Jakhelln RET13 Foretaksrett 4 978-82-04-12937-6
188 Power system economics - the nordic electricity market Ivar Wangensteen ENE424 Design and Operation of deregulated electricity market 2 978-82-519-2863-2
189 Oppgaver og løsninger i mikroøkonomi Robert G. Hansen, Terje Synnestvedt SAM2 Mikroøkonomi 2010 978-829970648-3
190 Tvangsfullbyrdelsesloven 2012 978-82-450-8133-6
191 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
192 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
193 Logistics Management & Strategy Alan Harrison, Remko Van Hoek 4 978-0-273-73022-4
194 Forklaringer til oppgavene i Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
195 Forklaringer til oppgavene i Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
196 Forklaringer til oppgavene i Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
197 Forklaringer til oppgavene i Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 1 82-91852-06-5
198 Management control NHH BUS400 BUS Management control 2013 kompendium
199 Doing Business with Japan Kazuo Nishiyama JAP11 Japanese for Business II 2000 0-8248-2127-0
200 Organizational Behavior SOL020 Psykologi og ledelse NHH 978-1-3080-1489-0
201 Strategisk HRM 1 Ledelse, organisasjon, strategi og regulering Aslaug Mikkelsen, Thomas Laudal (red) STR447 STR Human Resource Management 1 978-82-02-39478-3
202 Driftsregnskap og budsjettering - Lærebok Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedrifstøkonomi 978-82-15-02253-6
203 Mikroøkonomi, studieveiledning Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi 7 978-1-84776-301-3
204 Handbook of Business Ethics: Ethics in the New Economy Peter Lang SOL010 Frontiers of business ethics: moral choice in business practice 2013 978-3-0343-0914-1
205 Marketing Management Phillip Kotler, Kevin Keller SOL2 Markedsføring 13 978-0-13-135797-6
206 Mikroøkonomi i korte trekk Terje Synnestvedt SAM2 Mikroøkonmi 4 978-82-93062-00-4
207 Matematisk analyse Knut Sydsæter MET1 Matematikk for økonomer 7 978-82-00-45341-3
208 Driftsregnskap og budsjettering Kjell Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 978-82-15-01721-1
209 Investments global edition FIE400E FIE Investments 10 978-0-0771-6114-9
210 Principles of Corporate Finance Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen 9 978-0-07-128488-2
211 Marketing Management Phillip Kotler, Kevin Keller SOL2 Markedsføring 13 978-0-13-135797-6
212 Marketing Management Phillip Kotler, Kevin Keller SOL2 Markedsføring 13 978-0-13-135797-6
213 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv
214 Microeconomics Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld SAM010, SAM020 Introduksjon til mikroøkonomi, Videregående mikroøkonomi 7 978-0-13-713335-2
215 Arbeidsbok til grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01295-7
216 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
217 Finansregnskap 1 Artikkelsamling NHH BUS402/MRR412 Finansregnskap 1 2014 Artikkelsamling
218 Le robert pour tous Danièle Morvan FRA10, FRA12, FRA13 1994 2-85036-569-6
219 Forklaringer til oppgavene i Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv
220 Markedsføringsledelse studieveiledning Philip Kotler, Kevin Lane Keller SOL2? 13 978-1-84776-295-5
221 Markedsføringsledelse studieveiledning Philip Kotler, Kevin Lane Keller SOL2? 13 978-1-84776-295-5
222 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
223 Videregående bokføring og årsavslutning Oddbjørn Sættem Regnskap Regnskap 2 978-82-91852-09-6
224 Introduction to economic growth Charles I. Jones, Dietrich Vollrath SAM3 Macroeconomics 3 978-0-393-92078-9
225 Driftsregnskap og budsjettering Kjell Gunnar Hoff BED1 2010 For NHH
226 Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering Kjell Gunnar Hoff BED1 5 978-82-15-01736-5
227 Cost accounting Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster BED40,BED5 Økonomisystemer- og styring 13 978-0-13-135558-3
228 Kompendium i markedsføring: Verdibasert forventningsledelse Fagbokforlaget SOL2 Markedsføring Kompendium
229 Arbeidsbok til grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01295-7
230 Skatte-lovsamlingen RET? 23 978-82054-5022-6
231 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
232 En liten, åpen økonomi Victor Norman, Linda Orvedal SAM030 Internasjonal handel og økonomisk vekst 4 978-82-05-39935-8
233 Driftsregnskap og budsjettering Kjell Gunnar Hoff BED1 2010 For NHH
234 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, André Skjellum MET3 4 82-7674-798-1
235 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, André Skjellum MET3 4 82-7674-798-1
236 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, André Skjellum MET3 5 978-82-450-0658-2
237 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, André Skjellum MET3 6 978-82-450-1123-4
238 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 978-450-1067-1
239 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 978-450-1067-1
240 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 978-450-1067-1
241 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 3 82-7674-529-6
242 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
243 Advanced management accounting, BUS 427 BUS427 2014 Artikkelkolleksjon
244 Kompendium i BED040 Martin Hoang Nguyen BED040 Økonomisystemer og -styring 2014 Kompendium
245 Matematisk formelsamling for økonomer Knut Sydsæter, Arne Strøm, Peter Berck MAT, MET, MAT10 4 978-82-05-36621-3
246 Introduction to economic growth Charles I. Jones, Dietrich Vollrath SAM3 Macroeconomics 3 978-0-393-92078-9
247 Valuation Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels FIE437A Valuation 5 978-0-470-42470-4
248 Regnskapsorganisasjon: Bokføring og intern kontroll Tove-Gunn Moen, Bjørgunn Havstein RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektivet 5 978-82-02-28483-1
249 Marketing Management Phillip Kotler, Kevin Keller SOL2 Markedsføring 12 978-0-13-145757-8
250 Regnskapsloven RET 978-82-450-8341-5
251 Probability and Statistical Interference Robert V. Hogg, Elliot A. Tanis 8 978-1-29202-478-3
252 A Merger of Equals? Helene Loe Colman, Inger Stensaker, Jorunn Elise Tharaldsen 2011 978-82-450-1127-2
253 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 2 978-1-4080-7237-0
254 Etikk og samfunnsansvar Øyvind Kvalnes SOL? (IKE) 2012 978-82-15-02038-9
255 Lov om kjøp (kjøpsloven) 2002 82-02-19950-6
256 Forbrukerkjøpsloven Norskelover 2011 978-92-450-8316-3
257 Lov om avsluttning av avtaler, om fullmakt, og om ugyldige viljeserklæringer RET 2010 9978-82-02-43151-8
258 The economics of the environment and natural resources R. Quentin Grafton, Wiktor Adamowicz, Diane Dupont, Harry Nelson, Robert J. Hill, Steven Renzetti ELE425 Natural Resource Management: The Norwegian Model 2004 978-0-631-21564-6
259 Fundamentals of Corporate Finance Brealey, Myes, Marcus BED3 Investering og finans 6 978-0-07-128527-8
260 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 9 978-1-84480-990-5
261 BUS400E Management Control Cases NHH BUS400E Management Control Cases
262 Global Shift: mapping the changing contours of the world economy Peter Dicken SAM11 Global Transformation 6 978-1-84920-767-6
263 Global Marketing Warren J. Keegan, Mark C. Green 7 978-0-273-76671-1
264 Creating a learning society Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald Annet 2014 978-0-231-15214-3
265 Tysk blå ordbok Kunnskapsforlaget TYS10,TYS,11, TYS12,TYS13, Tysk 4 82-573-1334-3
266 Matematisk analyse Knut Sydsæter MET1 Matematikk for økonomer 8 978-82-05-40742-8
267 Financial Modeling Simon Benninga FIE435 Financial modelling 3 978-0-262-02628-4
268 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
269 Marketing Management Phillip Kotler, Kevin Keller SOL2 Markedsføring 13 978-0-13-135797-6
270 Espana Comtemporánea Crístina López Moreno SPA12 Næringsliv og Økonomi i den spansktalende verden 3 978-84-9778-186-2
271 Ethics in the economy Laszlo Zsolnai Annet 2010 978-3-03911-038-4
272 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01294-0
273 Ressurshefte til sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning Ørjan Kristensen MET2 Statistikk for økonomer 2016 978-82-450-2089
274 Handbook of Business Ethics: Ethics in the Economy Peter Lang SOL10 Frontiers of business ethics: moral choice in business practice 978-3-0343-0914-1
275 Gaining and Sustaining Competetive advantage Jay Barney SOL? 4 978-1-29202-145-4
276 Cultura y negocios: El espanol de la economia espanola y latinoamericana Angel Felices, Emilio Iriarte, Emilia Nunez, M. Angeles Calderon SPA13 Economia y sociedad en el mundo hispanohablante 2 978-84-9848-218-8
277 Tvangsfullbyrdelsesloven 2012 978-82-450-8133-6
278 Industrial organization: Competition, Strategy, Policy John Lipczynski, John O.S Wilson, John Goddard SOL? 3 978-0-273-71038-7
279 Cost Accounting, a Managerial Emphasis Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan BED5 14 978-0-273-75387-2
280 Gaining and sustaining: Competitive advantage Jay Barney SOL040 Strategisk ledelse 4 978-1-29202-145-4
281 Global Shift: mapping the changing contours of the world economy Peter Dicken SAM11 Global Transformation 6 978-1-84920-767-6
282 Investments global edition Bodie, Kane and Marcus FIE400E FIE Investments 10 978-0-0771-6114-9
283 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
284 Mikroøkonomi Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld SAM Studieveiledning i Mikro 978-1-84776-301-3
285 Microeconomics Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld SAM010, SAM020 Introduksjon til mikroøkonomi, Videregående mikroøkonomi 8 978-0-13-304170-5
286 Industrial organization: Contemporary Theory and Empirical Applications Lynne Pepall, Dan Richards, George Norman BUS441 BUS Konkurranseanalyse 5 978-1-118-25030-3
287 Industrial organization: Competition, Strategy, Policy John Lipczynski, John O.S Wilson, John Goddard SOL? 4 978-0-273-77041-1
288 Oppgaver og løsninger i mikroøkonomi Robert G. Hansen, Terje Synnestvedt SAM2 Mikroøkonomi 2010 978-829970648-3
289 Oppgaver og løsninger i mikroøkonomi Robert G. Hansen, Terje Synnestvedt SAM2 Mikroøkonomi 2010 978-829970648-3
290 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 9 978-1-84480-990-5
291 Consumer Behavior Wayne D. Hoyer, Deborah J. Maclnnis, Rik Pieters MBM401B Consumer Behavior 6 978-1-133-27449-0
292 Prosessutvikling Jon Iden STR446 Prosessledelse 2 978-82-450-1947-6
293 Konkursrett Henriette Nazarian RET 1 978-82-02-34364-4
294 Markedsføring Magne Supphellen, Helge Thorbjørnsen, Sigurd Troye SOL2 Markedsføring 2014 978-82-450-1259-0
295 Economics of strategy David Besanko, David Dranove, Mark Shanley, Scott Schaefer STR404 Strategic Analysis 6 978-1-118-31918-5
296 Matematikk for økonomer: kort og godt Brit Rohnes Met1 Matematikk for økonomer 2 978-82-15-01248-3
297 Consumer Behavior Wayne D. Hoyer, Deborah J. Maclnnis, Rik Pieters MBM401B Consumer Behavior 6 978-1-133-27449-0
298 Selskapsrett Tore Bråthen RET Selskapsrett 4 978-82-15-01837
299 Prosessledelse Jon Iden STR446 Prosessledelse 1 978-82-450-1475-4
300 Panterett Jens Skoghøy RET RET 3 978-82-15-02377-9
301 Pengekravsrett Trygve Bergsåker RET RET 3 978-82-05-462-588
302 Advanced Management Accounting Robert S Kaplan, Anthony A Atkinson BUS427 Advanced management Accounting 3 978-1-29202-659-6
303 Arbeidsbok til grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01295-7
304 Innføring i finansmarkedsrett Myklebust, Trude Foretaksrett 2011 978-82-450-0485-4
305 Styring av større foretak pensumsamling BUS400N Styring av større foretak 2014
306 Research methods for business students Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill BUS 7 978-1-292-01662-7
307 Advanced managment accountig Robert Kaplan, Anthony Atkinson 3 0-13-262288
308 Spank ordbok: Diccionario pocket Larousse SPA Spansk 1 978-84-8016-727-7
309 Konkurransestrategi Lars Sørgard SAM SAM 2 82-7674-919-4
310 Finansregnskap - God regnskapsskikk og IFRS Steinar Sars Kvifte, Andre Tofteland, Anne-Cathrine Bernhoft MRR412 Finansregnskap 2 978-82-450-0902-6
311 Organizational Theory and Design Richard Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmot SOL? 9 978-1-84480-990-5
312 Auditing and assurance services Aasmund Eilifsen, William Messier, Steven Glover, Douglas Prawitt BED? 2 978-007712250-8
313 Aula Internacional 1 - Curso de Espanol Jaime Corpas, Eva Garcia, Agustin Garmendia, Carmen Soriano SPA Spansk 1 978-84-8443-228-9
314 Konseptuelle rammeverk for regnskap Steinar Sars Kvifte, Atle Johnsen MRR Finansregnskap 2 978-82-7082-270-6
315 Personnel Economics in Practice Edwards P. Lazear, Michael Gibbs STR435 Personalpolitikk og incentiver 2 978-0-471-67592-1
316 Investment and portofolio managment Bodie, Kane, Marcus Master 978-007-128914-6
317 Strategic brand management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity Kevin Lane Keller MBM420 Brand Strategy 4 978-0-273-77941-4
318 Spansk Lommegrammatikk Gyldendals SPA 2 978-82-05-37-093-7
319 Macroeconomics Manfred Gartner SAM3 SAM3 3 978-0-273-72790-4
320 Operasjonsanalyse Management Science Morten Helbæk MAT 1 978-82-15-01269-8
321 Operasjonsanalyse Management Science Morten Helbæk MAT 1 978-82-15-01269-8
322 Operasjonsanalyse: Kort og godt Morten Helbæk 1 978-82-15-01269-8
323 Operasjonsanalyse: Kort og godt Morten Helbæk 2 978-82-15-02082-2
324 Statistikk: Kort og godt Morten Helbæk MET2 Statistikk for økonomer 3 978-82-15-01817-1
325 Statistikk: Kort og godt Morten Helbæk MET2 Statistikk for økonomer 3 978-82-15-01817-1
326 Operasjonsanalyse: Kort og godt Morten Helbæk 1 978-82-15-01269-8
327 Operasjonsanalyse: Kort og godt Morten Helbæk 1 978-82-15-01269-8
328 Statistikk: Kort og godt Morten Helbæk MET2 Statistikk for økonomer 3 978-82-15-01817-1
329 Cultura y negocios Angel Felices Calderón, Emilio Iriarte, Emilia Núñez SPA13 Economia y sociedad en el mundo hispanohablantes 84-85986-10-8
330 Bedre engelsk forretningsspråk Einar Hansen ENG10, ENG11 English for Business 5 978-82-02-26579-3
331 FRA 010 Bon Voyage ! Kompendium Renée Klepsland FRA010 FRans økonomisk språk 2013 Kompendium
332 La France: Societe et economie Themes d'etude et de communication NHH FRA10 Fransk språk 2012 Pensumsamling
333 Konkurs Mads Henry Andenæs RET RET 3 978-82-997439-3-8