Bokportal

Her kan du kjøpe pensumlitteratur (brukt) til NHH.
Bøker kan reserveres via nettsiden, og må hentes i kontoret til NHHAid.
For å reservere en bok må du først logge inn.


BokID Tittel: Forfatter: Fagkode: Program: Fagnavn: Utgave: ISBN:
1 An introduction to management science David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Kipp Martin BED015 Bedrfiftsøkonomiske beslutninger 13 978-0-538-47656-5
2 Anvendt Metode Eksamensoppgaver NHH INT010 2014 Kompendium
3 Anvendt Metode Eksamensoppgaver NHH INT010 2014 Kompendium
4 Anvendt metode forelesningsnotater NHH INT010
5 Arbeids- og lederspsykologi William Brochs-Haukedal 8 978-82-02-28703-0
6 Bedre engelsk forretningsspråk Einar Hansen ENG10, ENG11 English for Business 5 978-82-02-26579-3
7 Bedrift, selskap og skatt Frederik Zimmer, Bugge, Arentz-Hansen, Rasmussen MRR417 Skatt 5 978-82-15-01752-0
8 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
9 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
10 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
11 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
12 Business Institutions and Business Communication Marita Kristiansen ENG010, ENG011 2012 Kompendium
13 Cost accounting Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster BED40, BED5 Økonomisystemer og -styring 12 0-13-149538-0
14 Cost accounting Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster BED40,BED5 Økonomisystemer- og styring 13 978-0-13-135558-3
15 Cost accounting Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster BED40,BED5 Økonomisystemer- og styring 13 978-0-13-135558-3
16 Cost accounting Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster BED40,BED5 Økonomisystemer- og styring 11 0-13-099619-X
17 Cultura y negocios Angel Felices Calderón, Emilio Iriarte, Emilia Núñez SPA13 Economia y sociedad en el mundo hispanohablantes 84-85986-10-8
18 Introduction to Management Science Frederick S. Hillier, Mark S. Hillier BED? 4 978-007-128931-3
19 Derivative Pricing in Discrete Time NIgel J. Cutland 1 978-1-4471-4407-6
20 Driftsregnskap og budsjettering Kjell Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 978-82-15-01721-1
21 Driftsregnskap og budsjettering Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 978-82-15-01721-1
22 Driftsregnskap og budsjettering (kapittel 5, 6, 7 og 11) Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi NHH
23 Essentials of Marketing William Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy 978-0-07-128334-2
24 Exploring strategy Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes 9 0-273-73700-7
25 Financial modeling Simon Benninga FIE435 Financial modelling 4 978-0-262-02728-1
26 Financial Statement Analysis and Security Analysis Stephen H. Penman BUS457 BUS Financial Statment Analysis and Valuation 5 978-007-132640-7
27 Forklaring til oppgavene i bedriftenes finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
28 Forklaringer til oppgavene i Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
29 Foster on EU LAW Nigel Foster INB429 EU Law 4 978-0-19-967079-6
30 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01294-0
31 Industrial organization competition, strategy, policy John Lipczynski, John Wilson, John Goddard SOL? 3 278-0-273-71038-7
32 Industrial organization competition, strategy, policy John Lipczynski, John Wilson, John Goddard SOL? 3 278-0-273-71038-7
33 Intermediate Business grammar & Practice Nick Brieger & Simon Sweeney ENG English for business 1 978-0-00-742057
34 Investering og finans Forelesningsnotater NHH BED030 Investering og finans Forelesningsnotater
35 Arbeidsbok til grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01295-7
36 Investering og finans Forelesningsnotater NHH BED030 Investering og finans Forelesningsnotater
37 Investering og finans forelesningsnotater NHH BED030 Investering og finans Forelesningsnotater
38 Linær Algerbra Knut Sydsæter, Bernt Øksendal MAT10 Analyse og linær algebra 4 978-82-00-22369-6
39 Macroeconomics Manfred Gartner AFA 3 AFA Anvendt makroøkonomi 3 978-0-273-71790-4
40 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
42 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
43 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
44 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 9 978-1-111-53463-9
45 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
46 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 9 978-1-111-53463-9
47 Marketing: forventninger, tilfredshet og kvalitet Sigurd Villads Troye SOL? 2 978-82-7674-470-5
48 Mastering the art of equity trading through simulation Robert Schwartz, Gregory M Sipress, Bruce W. Weber FIN11 Trading and market microstructure 1 978-0-470-46485-4
49 Microeconomics Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld SAM010, SAM020 Introduksjon til mikroøkonomi, Videregående mikroøkonomi 7 978-0-13-713335-2
50 Microeconomics Pindyck and Rubinfeld SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi 7 978-0-13-208024-8
51 Microeconomics Pindyck and Rubinfeld SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi 7 978-0-13-208024-8
52 Microeconomics Pindyck and Rubinfeld SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi 7 978-0-13-713335-2
53 Introduction to management science Frederick S. Hiller, Mark S. Hiller, Karl Schmedders, Molly Stephens 3 978-007-125927-9
54 Nytt perspektiv på Organisasjon og Ledelse Lee G. Bolman, Terrence E. Deal 4 978-82-0-539-28-78
55 Oversikt over arbeidsretten Henning Jakhelln RET13 4 978-82-04-12937-6
56 Operasjonsanalyse Management Science Morten Helbæk MAT 1 978-82-15-01269-8
57 Oppgaver og løsninger i mikroøkonomi Robert G. Hansen, Terje Synnestvedt SAM2 Mikroøkonomi 2010 978-829970648-3
58 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 9 978-1-84480-990-5
59 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 9 978-1-84480-990-5
60 Organization Theory and Design Richard Daft, JOnathan Murphy, Hugh WIllmott Anvendt metode Forelesningsnotater
61 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL030 9 978-1-84480-990-5
62 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL030 9 978-1-84480-990-5
63 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anna Mette Fuglseth, Jan Vidar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 978-82-450-1067-1
64 Principles and application of economic geography Dean M. Hanink SAM10 Anvendt økonomisk geografi 1 0-471-10933-9
65 Skattelover og sentrale forskrifter Ole Gjems-Onstad (red) RET14 Skatterett 20 978-820-5-40552-3
66 Statistics for management and economics Gerald Keller 7 978-0-495-01339-6
67 Statistikk for økonomifag Jan Ubøe MET2 Statistikk for økonomer 3 978-82-05-35949-9
68 Superstudent Olav Schewe 978-82-15-02414-1
69 Tysk blå ordbok Kunnskapsforlaget TYS10,TYS,11, TYS12,TYS13, Tysk 4 82-573-1334-3
70 Investering og finans forelesningsnotater NHH BED030 Investeing og finans 2010 forelesningsnotater
71 English for business studies Ian MacKenzie 2 0-521-7285-X
72 Matematikk for økonomer kompendium NHH MET020 Matematikk for økonomer Kompendium
73 Macroeconomics Charles I. Jones SAM040 Makroøkonomi 3 978-0-393-92390-9
74 Norges lover 1685-1995 Studentutgaver Tore Schei, Frederik Zimmer RET RET 1996 82-417-0655-3
75 Microeconomics Pindyck and Rubinfeld SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi 8 978-0-13-304170-5
76 Selskapsrett Geir Woxholth RET13 Foretaksrett 4 978-820-542-4876
77 Revisors håndbok Fagbokforlaget MRR 36 978-82-450-1770-0
78 Fundementals of Corporate Finance Richard A. Brealy, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus BED3 Investering og finans 7 978-0-07-131474-9
79 Fundementals of Corporate Finance Richard A. Brealy, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus BED3 Investering og finans 7 978-0-07-131474-9
80 Bedriftsøkonomisk analyse: grunnleggende regnskap Lars Ottesen, Alf Øyen, Øystein Hansen BED 1 82-05-33211-8
81 Lov om årsregnskap 2010 978-82-02-34159-6
82 Konkursloven med forskrifter 2011 978-82-450-8017-9
83 Dekningsloven med forskrifter 2011 978-82-450-8067-4
84 Lov om avslutning av avtaler om fullmakt og om ugyldig viljeserklæringer 2003 82-02-19994-8
85 Lov om kjøp (kjøpsloven) 2002 82-02-19950-6
86 Tvangsfullbyrdelsesloven 2012 978-82-450-8133-6
87 Matematikk for økonomer: Kort og godt Brit Rohnes Met1 Matematikk for økonomer 3 978-82-15-01248-3
88 Gaining and sustaining competitive advantage Jay B. Barney SOL040 Strategisk ledelse 4 0-13-247906-0
89 Revisors Håndbok Ingen 2014 978-82-7082-345
90 Driftsregnskap og budsjettering - arbeidsbok Kjell Gunnar Hoff, Jan Erik Hoff BED1 978-82-15-02254-3
91 Cost Accounting, a Managerial Emphasis Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan BED5 14 978-0-273-75387-2
92 Corporate social responsibility kompendium NHH ETI450 ETI Corporate Social Responsibility 2016 Kompendium
93 Norsk økonomi i det 19.århundret Fritz Hodne, Ola Honningdal Grytten SAM13 Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid 82-7674-352-8
94 Norsk økonomi i det 20.århundret Fritz Hodne, Ola Honningdal Grytten SAM13 Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid 82-7674-739-6
95 Handbook of Business Ethics: Ethics in the Economy Peter Lang SOL10 Frontiers of business ethics: moral choice in business practice 978-3-03911-038-4
96 Investments global edition Bodie, Kane and Marcus FIE400E FIE Investments 10 978-0-0771-6114-9
97 Accounting ethics Iris Stewart, Bruce Stewart, Lars J. T. Pedersen RRR12 Accounting ethics: moral choice in accounting practice 2014 978-1-118-54240-8
98 Statistikk for økonomifag Jan Ubøe MET2 Statistikk for økonomer 3 978-82-05-35949-9
99 Norges lover Ingen 2015 978-82-450-1961-2
100 Finansregnskap: God regnskapsskikk og IFRS Steinar Sars Kvifte, Andre Tofteland, Anne-Cathrine Bernhoft BUS402 Finansregnskap 2 978-82-450-0902-6
102 Economics of monetary union Paul de Grauwe 8 978-0-19-956323-4
103 Auditing and Assurance services Aasmund Eilifsen, William F. Messier JR, Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt BUS426E Auditing 3 978-0-0771-4301-5
104 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 5 978-82-450-0658-2
105 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 5 978-82-450-0658-2
106 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 6 978-82-450-1067-1
107 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 82-7674-798-1
108 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 978-82-450-1067-1
109 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 978-82-450-1067-1
110 Strategisk personal ledelse Odd Nordhaug SOL 2 82-15-00236-6
111 Corporate Governance Christine A. Mallin ECO420 Corporate Governance 3 978-0-19-956645-7
112 Økonomiske indikatorer: Tallene som styrer markedet Thomas Hilmersen 2012 978-82-00-22369-6
113 Central Banks at a Crossroads Michael D. Bordo, Øyvind Eitrheim, Marc Flandreau, Jan F. Qvigstad 1 978-1-107-14966-3
114 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
115 Anvendt Metode Eksamensoppgaver NHH INT010 2015 Kompendium
116 La France: économie et société NHH FRA012 2014 Kompendium
117 Operasjonsanalyse Management Science Morten Helbæk MAT 1 978-82-15-01269-8
118 Inequality, What can be done? Anthony B. Atkinson Annet 2015 978-0-674-50476-9
119 Økonomisystemer og styring NHH BED040 Økonomisystemer og styring 2012 Oppgavesamling
120 En oppsummering av kurset i Strategi ved NHH NHH SOL040 2012 Kompendium
121 Matematisk formelsamling for økonomer Knut Sydsæter, Arne Strøm, Peter Berck MAT, MET, MAT10 4 978-82-05-36621-3
122 Matematisk formelsamling for økonomer Knut Sydsæter, Arne Strøm, Peter Berck MAT, MET, MAT10 4 978-82-05-36621-3
123 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
124 Matematisk formelsamling for økonomer Knut Sydsæter, Arne Strøm, Peter Berck MAT, MET, MAT10 4 978-82-05-36621-3
125 Matematisk formelsamling for økonomer Knut Sydsæter, Arne Strøm, Peter Berck MAT, MET, MAT10 4 978-82-05-36621-3
126 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 978-82-15-00777-9
127 Fundamentals of Corporate Finance Brealey, Myes, Marcus BED3 Investering og finans 6 978-0-07-018356-8
128 An introduction to management science David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Kipp Martin BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger 13 978-0-538-47656-5
129 Gyldendals formelsamling i matematikk Gyldendal MET, MAT 1 978-82-05-38499-6
130 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 9 978-1-111-53463-9
131 Forklaringer til oppgavene i bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
132 Forklaringer til oppgavene i bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
133 Exploring strategy Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes 9 0-273-73700-7
134 Fundamentals of Corporate Finance Brealey, Myes, Marcus BED3 Investering og finans 6 978-0-07-018356-8
135 Fundamentals of Corporate Finance Brealey, Myes, Marcus BED3 Investering og finans 6 978-0-07-018356-8
136 Accounting ethics Iris Stewart, Bruce Stewart, Lars J. T. Pedersen RRR12 Accounting ethics: moral choice in accounting practice 2014 978-1-118-54240-8
137 Operasjonsanalyse: Kort og godt Morten Helbæk 1 978-82-15-01269-8
138 Matematikk for økonomer: Kort og godt Brit Rohnes MET1 Matematikk for økonomer 1 978-82-15-01248-3
139 Operasjonsanalyse: Kort og godt Morten Helbæk 2 978-82-15-02082-2
140 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 9 978-1-111-53463-9
141 Statistikk: Kort og godt Morten Helbæk MET2 Statistikk for økonomer 3 978-82-15-01817-1
142 Matematikk for økonomer: Kort og godt Brit Rohnes MET1 Matematikk for økonomer 3 978-82-15-01248-3
143 Cost accounting Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster BED40,BED5 Økonomisystemer- og styring 13 978-0-13-135558-3
144 Fundementals of Corporate Finance Richard A. Brealy, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus BED3 Investering og finans 7 978-0-07-131474-9
161 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 9 978-1-84480-990-5
162 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 9 978-1-84480-990-5
163 Matematikk for økonomer: Kort og godt Brit Rohnes MET1 Matematikk for økonomer 3 978-82-15-01248-3
164 Matematikk for økonomer: Kort og godt Brit Rohnes MET1 Matematikk for økonomer 3 978-82-15-01248-3
165 Dekningsloven med forskrifter 2011 978-82-450-8067-4
166 Videregående bokføring og årsavslutning Oddbjørn Sættem Regnskap Regnskap 3 978-82-91852-10-2
167 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01294-0
168 Spansk Blå Ordbok Kunnskapsforlaget SPA10, SPA11, SPA12, SPA13 Spansk 3 978-82-573-1502-3
169 Microeconomics Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld SAM010, SAM020 Introduksjon til mikroøkonomi, Videregående mikroøkonomi 7 978-0-13-713335-2
170 An introduction to management science David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Kipp Martin BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger 13 978-0-538-47656-5
171 Regnskapsorganisering Tove-Gunn Moen, Bjørgunn Havstein RRR11 Finansregnskap i produsentperspektivet 6 978-82-02-42896-9
172 An introduction to management science David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Kipp Martin BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger 13 978-0-538-47656-5
173 Forbrukerkjøpsloven Norskelover 2011 978-92-450-8316-3
174 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
175 Forbrukerkjøpsloven Norskelover 2016 "978-92-450-8316-3 "
176 "Lov om kjøp (kjøpsloven) 2002 "82-02-19950-6 "
177 Konkursloven med forskrifter 2011 978-82-450-8017-9
178 Contemporary Strategy Analysis Robert M. Grant 7 978-0-470-74710-0
179 Ekteskapsloven med forskrifter Norskelover 2008 978-82-450-8114-5
180 Engelsk ordbok Cappelen ENG10,ENG11 English for Business I, English for Business II 3 978-82-02-21485-2
181 Matematisk analyse Knut Sydsæter MET1 Matematikk for økonomer 7 978-82-00-45341-3
182 Arveloven RET Norskelover - 978-82-00-22369
183 FRA 010 Bon Voyage ! Kompendium Renée Klepsland FRA010 FRans økonomisk språk 2013 Kompendium
184 Contemporary Strategy Analysis Robert M. Grant 7 978-0-470-74710-0
185 Contemporary Strategy Analysis Robert M. Grant 7 978-0-470-74710-0
186 Arbeidsmiljøloven Norske lover 2012 978-82-450-8119-0
187 Macroeconomics Manfred Gartner AFA 3 AFA Anvendt makroøkonomi 3 978-0-273-71790-4
188 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 6 978-82-450-1067-1
189 Oversikt over arbeidsretten Henning Jakhelln RET13 Foretaksrett 4 978-82-04-12937-6
190 Power system economics - the nordic electricity market Ivar Wangensteen ENE424 Design and Operation of deregulated electricity market 2 978-82-519-2863-2
191 Oppgaver og løsninger i mikroøkonomi Robert G. Hansen, Terje Synnestvedt SAM2 Mikroøkonomi 2010 978-829970648-3
192 Tvangsfullbyrdelsesloven 2012 978-82-450-8133-6
193 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
194 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
195 Logistics Management & Strategy Alan Harrison, Remko Van Hoek 4 978-0-273-73022-4
196 Forklaringer til oppgavene i Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
197 Forklaringer til oppgavene i Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
198 Forklaringer til oppgavene i Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-06-5
199 Forklaringer til oppgavene i Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 1 82-91852-06-5
200 Management control NHH BUS400 BUS Management control 2013 kompendium
201 Doing Business with Japan Kazuo Nishiyama JAP11 Japanese for Business II 2000 0-8248-2127-0
202 Organizational Behavior SOL020 Psykologi og ledelse NHH 978-1-3080-1489-0
203 Strategisk HRM 1 Ledelse, organisasjon, strategi og regulering Aslaug Mikkelsen, Thomas Laudal (red) STR447 STR Human Resource Management 1 978-82-02-39478-3
204 Driftsregnskap og budsjettering - Lærebok Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedrifstøkonomi 978-82-15-02253-6
205 Mikroøkonomi, studieveiledning Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi 7 978-1-84776-301-3
206 Handbook of Business Ethics: Ethics in the New Economy Peter Lang SOL010 Frontiers of business ethics: moral choice in business practice 2013 978-3-0343-0914-1
207 Marketing Management Phillip Kotler, Kevin Keller SOL2 Markedsføring 13 978-0-13-135797-6
208 Mikroøkonomi i korte trekk Terje Synnestvedt SAM2 Mikroøkonmi 4 978-82-93062-00-4
209 Matematisk analyse Knut Sydsæter MET1 Matematikk for økonomer 7 978-82-00-45341-3
210 Driftsregnskap og budsjettering Kjell Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 978-82-15-01721-1
211 Investments global edition FIE400E FIE Investments 10 978-0-0771-6114-9
212 Principles of Corporate Finance Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen 9 978-0-07-128488-2
213 Marketing Management Phillip Kotler, Kevin Keller SOL2 Markedsføring 13 978-0-13-135797-6
214 Marketing Management Phillip Kotler, Kevin Keller SOL2 Markedsføring 13 978-0-13-135797-6
215 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv
216 Microeconomics Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld SAM010, SAM020 Introduksjon til mikroøkonomi, Videregående mikroøkonomi 7 978-0-13-713335-2
217 Arbeidsbok til grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01295-7
218 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
219 Finansregnskap 1 Artikkelsamling NHH BUS402/MRR412 Finansregnskap 1 2014 Artikkelsamling
220 Le robert pour tous Danièle Morvan FRA10, FRA12, FRA13 1994 2-85036-569-6
221 Forklaringer til oppgavene i Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv
222 Markedsføringsledelse studieveiledning Philip Kotler, Kevin Lane Keller SOL2? 13 978-1-84776-295-5
223 Markedsføringsledelse studieveiledning Philip Kotler, Kevin Lane Keller SOL2? 13 978-1-84776-295-5
224 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
225 Videregående bokføring og årsavslutning Oddbjørn Sættem Regnskap Regnskap 2 978-82-91852-09-6
226 Introduction to economic growth Charles I. Jones, Dietrich Vollrath SAM3 Macroeconomics 3 978-0-393-92078-9
227 Driftsregnskap og budsjettering Kjell Gunnar Hoff BED1 2010 For NHH
228 Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering Kjell Gunnar Hoff BED1 5 978-82-15-01736-5
229 Cost accounting Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster BED40,BED5 Økonomisystemer- og styring 13 978-0-13-135558-3
230 Kompendium i markedsføring: Verdibasert forventningsledelse Fagbokforlaget SOL2 Markedsføring Kompendium
231 Arbeidsbok til grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01295-7
232 Skatte-lovsamlingen RET? 23 978-82054-5022-6
233 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
234 En liten, åpen økonomi Victor Norman, Linda Orvedal SAM030 Internasjonal handel og økonomisk vekst 4 978-82-05-39935-8
235 Driftsregnskap og budsjettering Kjell Gunnar Hoff BED1 2010 For NHH
236 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, André Skjellum MET3 4 82-7674-798-1
237 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, André Skjellum MET3 4 82-7674-798-1
238 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, André Skjellum MET3 5 978-82-450-0658-2
239 PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, André Skjellum MET3 6 978-82-450-1123-4
240 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 978-450-1067-1
241 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 978-450-1067-1
242 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 4 978-450-1067-1
243 PC-bruk 2 for høyskoler og universiteter Anne Mette Fuglseth, Jan VIdar Håtuft, Trond Vegard Johannessen MET3 3 82-7674-529-6
244 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
245 Advanced management accounting, BUS 427 BUS427 2014 Artikkelkolleksjon
246 Kompendium i BED040 Martin Hoang Nguyen BED040 Økonomisystemer og -styring 2014 Kompendium
247 Matematisk formelsamling for økonomer Knut Sydsæter, Arne Strøm, Peter Berck MAT, MET, MAT10 4 978-82-05-36621-3
248 Introduction to economic growth Charles I. Jones, Dietrich Vollrath SAM3 Macroeconomics 3 978-0-393-92078-9
249 Valuation Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels FIE437A Valuation 5 978-0-470-42470-4
250 Regnskapsorganisasjon: Bokføring og intern kontroll Tove-Gunn Moen, Bjørgunn Havstein RRR11 RRR Finansregnskap i produsentperspektivet 5 978-82-02-28483-1
251 Marketing Management Phillip Kotler, Kevin Keller SOL2 Markedsføring 12 978-0-13-145757-8
252 Regnskapsloven RET 978-82-450-8341-5
253 Probability and Statistical Interference Robert V. Hogg, Elliot A. Tanis 8 978-1-29202-478-3
254 A Merger of Equals? Helene Loe Colman, Inger Stensaker, Jorunn Elise Tharaldsen 2011 978-82-450-1127-2
255 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 2 978-1-4080-7237-0
256 Etikk og samfunnsansvar Øyvind Kvalnes SOL? (IKE) 2012 978-82-15-02038-9
257 Lov om kjøp (kjøpsloven) 2002 82-02-19950-6
258 Forbrukerkjøpsloven Norskelover 2011 978-92-450-8316-3
259 Lov om avsluttning av avtaler, om fullmakt, og om ugyldige viljeserklæringer RET 2010 9978-82-02-43151-8
260 The economics of the environment and natural resources R. Quentin Grafton, Wiktor Adamowicz, Diane Dupont, Harry Nelson, Robert J. Hill, Steven Renzetti ELE425 Natural Resource Management: The Norwegian Model 2004 978-0-631-21564-6
261 Fundamentals of Corporate Finance Brealey, Myes, Marcus BED3 Investering og finans 6 978-0-07-128527-8
262 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 9 978-1-84480-990-5
263 BUS400E Management Control Cases NHH BUS400E Management Control Cases
264 Global Shift: mapping the changing contours of the world economy Peter Dicken SAM11 Global Transformation 6 978-1-84920-767-6
265 Global Marketing Warren J. Keegan, Mark C. Green 7 978-0-273-76671-1
266 Creating a learning society Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald Annet 2014 978-0-231-15214-3
267 Tysk blå ordbok Kunnskapsforlaget TYS10,TYS,11, TYS12,TYS13, Tysk 4 82-573-1334-3
268 Matematisk analyse Knut Sydsæter MET1 Matematikk for økonomer 8 978-82-05-40742-8
269 Financial Modeling Simon Benninga FIE435 Financial modelling 3 978-0-262-02628-4
270 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
271 Marketing Management Phillip Kotler, Kevin Keller SOL2 Markedsføring 13 978-0-13-135797-6
272 Ethics in the economy Laszlo Zsolnai Annet 2010 978-3-03911-038-4
273 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01294-0
274 La France: Societe et economie Themes d'etude et de communication NHH FRA10 Fransk språk 2012 Pensumsamling
275 Ressurshefte til sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning Ørjan Kristensen MET2 Statistikk for økonomer 2016 978-82-450-2089
276 Handbook of Business Ethics: Ethics in the Economy Peter Lang SOL10 Frontiers of business ethics: moral choice in business practice 978-3-0343-0914-1
277 Gaining and Sustaining Competetive advantage Jay Barney SOL? 4 978-1-29202-145-4
278 Cultura y negocios: El espanol de la economia espanola y latinoamericana Angel Felices, Emilio Iriarte, Emilia Nunez, M. Angeles Calderon SPA13 Economia y sociedad en el mundo hispanohablante 2 978-84-9848-218-8
279 Statistikk: Kort og godt Morten Helbæk MET2 Statistikk for økonomer 3 978-82-15-01817-1
280 Operasjonsanalyse: Kort og godt Morten Helbæk 1 978-82-15-01269-8
281 Tvangsfullbyrdelsesloven 2012 978-82-450-8133-6
282 Industrial organization: Competition, Strategy, Policy John Lipczynski, John O.S Wilson, John Goddard SOL? 3 978-0-273-71038-7
283 Cost Accounting, a Managerial Emphasis Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan BED5 14 978-0-273-75387-2
284 Gaining and sustaining: Competitive advantage Jay Barney SOL040 Strategisk ledelse 4 978-1-29202-145-4
285 Global Shift: mapping the changing contours of the world economy Peter Dicken SAM11 Global Transformation 6 978-1-84920-767-6
286 Investments global edition Bodie, Kane and Marcus FIE400E FIE Investments 10 978-0-0771-6114-9
287 Bedriftens finansregnskap Oddbjørn Sættem RRR11 Finansregnskap i produsentperspektiv 2 82-91852-05-7
288 Mikroøkonomi Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld SAM Studieveiledning i Mikro 978-1-84776-301-3
289 Microeconomics Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld SAM010, SAM020 Introduksjon til mikroøkonomi, Videregående mikroøkonomi 8 978-0-13-304170-5
290 Industrial organization: Contemporary Theory and Empirical Applications Lynne Pepall, Dan Richards, George Norman BUS441 BUS Konkurranseanalyse 5 978-1-118-25030-3
291 Industrial organization: Competition, Strategy, Policy John Lipczynski, John O.S Wilson, John Goddard SOL? 4 978-0-273-77041-1
292 Oppgaver og løsninger i mikroøkonomi Robert G. Hansen, Terje Synnestvedt SAM2 Mikroøkonomi 2010 978-829970648-3
293 Oppgaver og løsninger i mikroøkonomi Robert G. Hansen, Terje Synnestvedt SAM2 Mikroøkonomi 2010 978-829970648-3
294 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott SOL? 9 978-1-84480-990-5
295 Consumer Behavior Wayne D. Hoyer, Deborah J. Maclnnis, Rik Pieters MBM401B Consumer Behavior 6 978-1-133-27449-0
296 Prosessutvikling Jon Iden STR446 Prosessledelse 2 978-82-450-1947-6
297 Konkursrett Henriette Nazarian RET 1 978-82-02-34364-4
298 Markedsføring Magne Supphellen, Helge Thorbjørnsen, Sigurd Troye SOL2 Markedsføring 2014 978-82-450-1259-0
299 Operasjonsanalyse: Kort og godt Morten Helbæk 1 978-82-15-01269-8
300 Economics of strategy David Besanko, David Dranove, Mark Shanley, Scott Schaefer STR404 Strategic Analysis 6 978-1-118-31918-5
301 Matematikk for økonomer: kort og godt Brit Rohnes Met1 Matematikk for økonomer 2 978-82-15-01248-3
302 Consumer Behavior Wayne D. Hoyer, Deborah J. Maclnnis, Rik Pieters MBM401B Consumer Behavior 6 978-1-133-27449-0
303 Selskapsrett Tore Bråthen RET Selskapsrett 4 978-82-15-01837
304 Statistikk: Kort og godt Morten Helbæk MET2 Statistikk for økonomer 3 978-82-15-01817-1
305 Prosessledelse Jon Iden STR446 Prosessledelse 1 978-82-450-1475-4
306 Panterett Jens Skoghøy RET RET 3 978-82-15-02377-9
307 Pengekravsrett Trygve Bergsåker RET RET 3 978-82-05-462-588
308 Advanced Management Accounting Robert S Kaplan, Anthony A Atkinson BUS427 Advanced management Accounting 3 978-1-29202-659-6
309 Arbeidsbok til grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01295-7
310 Innføring i finansmarkedsrett Myklebust, Trude Foretaksrett 2011 978-82-450-0485-4
311 Styring av større foretak pensumsamling BUS400N Styring av større foretak 2014
312 Research methods for business students Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill BUS 7 978-1-292-01662-7
313 Advanced managment accountig Robert Kaplan, Anthony Atkinson 3 0-13-262288
314 Spank ordbok: Diccionario pocket Larousse SPA Spansk 1 978-84-8016-727-7
315 Konkurransestrategi Lars Sørgard SAM SAM 2 82-7674-919-4
316 Finansregnskap - God regnskapsskikk og IFRS Steinar Sars Kvifte, Andre Tofteland, Anne-Cathrine Bernhoft MRR412 Finansregnskap 2 978-82-450-0902-6
317 Organizational Theory and Design Richard Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmot SOL? 9 978-1-84480-990-5
318 Auditing and assurance services Aasmund Eilifsen, William Messier, Steven Glover, Douglas Prawitt BED? 2 978-007712250-8
319 Aula Internacional 1 - Curso de Espanol Jaime Corpas, Eva Garcia, Agustin Garmendia, Carmen Soriano SPA Spansk 1 978-84-8443-228-9
320 Konseptuelle rammeverk for regnskap Steinar Sars Kvifte, Atle Johnsen MRR Finansregnskap 2 978-82-7082-270-6
321 Personnel Economics in Practice Edwards P. Lazear, Michael Gibbs STR435 Personalpolitikk og incentiver 2 978-0-471-67592-1
322 Investment and portofolio managment Bodie, Kane, Marcus Master 978-007-128914-6
323 Strategic brand management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity Kevin Lane Keller MBM420 Brand Strategy 4 978-0-273-77941-4
324 Spansk Lommegrammatikk Gyldendals SPA 2 978-82-05-37-093-7
325 Macroeconomics Manfred Gartner SAM3 SAM3 3 978-0-273-72790-4
326 Hvordan organisasjoner fungerer Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik 3 978-82-450-0517-2
327 Matematikk med anvendelse i økonomi Martin Risnes MET Matematikk for økonomer 6 978-82-00-42410-9
328 Matematikk med anvendelse i økonomi Martin Risnes MET Matematikk for økonomer 6 978-82-00-42410-9
329 Hvordan organisasjoner fungerer Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik 3 978-82-450-0517-2
330 Financial Accounting: an international introduction David Alexander, Christopher Nobes 4 978-0-273-72164-2
331 Operasjonsanalyse: Kort og godt Morten Helbæk 978-82-15-01269-8
332 En liten åpen økonomi Victor D. Norman, Linda Orvedal SAM internasjonal handel og velferdsteori 4 978-82-05-39935-8
333 En liten åpen økonomi Victor D. Norman, Linda Orvedal SAM internasjonal handel og velferdsteori 4 978-82-05-39935-8
334 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kjell Gunnar Hoff BED1 Bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01294-0
335 Deiftsregnskap og budsjettering Kjell Gunnar Hoff BED1 Bedriftsøkonomi 6 978-82-15-02253-6
336 Operasjonsanalyse: Kort og godt Morten Helbæk 978-82-15-01269-8
337 Driftsregnskap og budsjettering Jan Gunnar Hoff BED1 6 978-82-15-02254-3
338 Introduction to economic growth Charles I. Jones, Dietrich Vollrath SAM3 Macroeconomics 3 978-03-93-91917-2
339 driftsregnskap og budsjettering Kjell Gunnar Hoff BED1 Bedriftsøkonomi 6 978-82-15-02253-6
340 Introduction to economic growth Charles I. Jones, Dietrich Vollrath SAM3 Macroeconomics 3 978-03-93-91917-2
341 Driftsregnskap og budsjettering Kjell Gunnar Hoff BED1 Bedriftsøkonomi 6 978-82-15-02254-3
342 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse-Arbeidsbok Kjell Gunnar Hoff BED1 Bedriftsøkonomi 6 978-82-15-01295-7
343 Bedriftsens finansregnskap- det analystiske brukerperspektivet Oddbjørn Sættem BED1 Finansregnskap 1 978-82-91852-11-9
344 Regnskapsloven 2014 RET1 Rettslære 2014 978-82-450-8341-5
345 European Union Law Margot Horspool & Matthew Humphreys 7 978-01-996-3981-6
346 En liten åpen økonomi Vicor D. Norman SAM4 internajsonal handel og velferdsteori 4 978-82-05-39935-8
347 Strategiboken Lasse B. Lien SOL4/SOL040 Strategisk ledelse 978-82-450-1788-5
348 Organisasjonsanalyse, management science. Kort og godt Morten Helbæk 2 978-82-15-02082-2
349 Organisasjonsanalyse, management science. Kort og godt Morten Helbæk 1 978-82-15-01269-8
350 Matematisk analyse, bind 1 Knut Sydsæter MET1 Matematikk for økonomer 8 978-82-05-40742-8
351 Arbeids- og ledelses psykologi William Brochs-Haukedal 8 978-82-02-28703-0
352 Corporate Responsibility Michael Blowfield & Alan Murray 2 978-01-99-58107-8
353 Statistikk for økonomifag Jan Ubøe MET2 Statestikk for økonomer 3 978-82-05-35949-9
354 Matematisk analyse, bind 1 Knut Sydsæter MET1 Matematikk for økonomer 8 978-82-05-40742-8
355 Exploring strategy Gerry Johnson, RIchard Whittington, Kevan Scholes 9 978-02-73-73549-6
356 Work psychology in action Anna Sutton SOL1 Psykologi og ledelse 978-1-137-30230-4
357 work psychology in action Anna Sutton SOL1 Psykologi og ledelse 978-1-137-30230-4
358 Lineær algebra Knut Sydsæter, Bernt Øksendal MET10 Lineær Algebra 4 978-82-00-22369-6
359 Drive Daniel H. Pink SOL1 Psykologi og ledelse 978-1-84767-769-3
360 Norges Lover-studentutgaven Norges lover 1687-2015 RET1 Rettslære 1687-2015
361 Bedriftsøkonomi Kort og godt Kjell Gunnar Hoff BED1 Bedriftsøkonomi 978-82-15-01998-7
362 Lineær algebra Knut Sydsæter, Bernt Øksendal MET10 Lineær algebra 4 978-82-00-22369-6
363 Lineær algebra, kort og godt Rolf Nossum MET10 Linær algebra 1 978-82-15-01597-2
364 matematisk formelsamling for økonomer Knut Sydæter MET1 Matematikk for økonomer 4 978-82-05-36621-3
365 Statistikk for økonomifag Jan Ubøe MET2 Statistikk for økonomer 4 978-82-05-42483-8
366 matematisk formelsamling for økonomer Knut Sydæter MET1 Matematikk for økonomer 4 978-82-05-36621-3
367 Statistikk for økonomifag Jan Ubøe Met2 Statiskk for økonomer 3 978-82-05-35949-9
368 Statistikk for økonomifag, kort og godt Morten Helbæk Met2 Statikk for økonomer 3 978-82-15-01817-1
369 Applied time series for macroeconomics Hilde Bjørndal, Leif Thorsrud MET520(?) Time series analysis and prediction 2 978-82-05-48089-6
370 Matematikk for økonomer, kort og godt Brit Rohnes Met1 Matematikk for økonomer 1 978-82-15-01248-3
371 Matematikk for økonomer, kort og godt Brit Rohnes met1 Matematikk for økonomer 1 978-82-15-01248-3
372 Intermediate microeconomics Samiran Banjerjee ECN401 Applied Microecenomic Theory 1 978-0-415-87004-7
373 Matematisk analyse, bind 1 Knut Sydsæter Met1 Matematikk for økonomer 8 978-82-05-40742-8
374 Matematisk analyse, bind 1 Knut Sydsæter Met1 Matematikk for økonomer 8 978-82-05-40742-8
375 Arbeids- og ledelses psykologi William Brochs-Haukedal 8 978-82-02-28703-0
376 Skattelovsamlingen 2014-2015 Ole Hjems-Onstad RET14 Skatterett 25 978-82-05-48241-8
377 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphu, Hugh Willmott SOL? 2 978-1-4080-7237-0
378 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphu, Hugh Willmott SOL? 2 978-1-4080-7237-0
379 Bedrift, selskap og skatt Frederik zIMMER MRR417 Skatt 5 978-82-15-01757-0
380 Macroeconomics Manfred Gartner AFA 3 AFA Anvendt makroøkonomi 3 978-0-273-71790-4
381 Macroeconomics Manfred Gartner AFA 3 AFA Anvendt makroøkonomi 3 978-0-273-71790-4
382 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphu, Hugh Willmott Sol? 9 978-1-84480-990-5
383 Cost Accounting Charles T. Horngren BED5 Økonomisystemer- og styring 14 978-0-273-75387-2
384 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphu, Hugh Willmott SOL? 9 978-1-4080-7237-0
385 Macroeconomics Charles I. Jones SAM040 Makroøkonomi 3 978-0-393-92390-9
386 Macroeconomics Charles I. Jones SAM040 Makroøkonomi 3 978-0-393-92390-9
387 Cost Accounting Charles T. Horngren BED5 Økonomisystemer- og styring 14 978-0-273-75387-2
388 Macroeconomics Manfred Gartner AFA 3 AFA Anvendt makroøkonomi 3 978-0-273-71790-4
389 Organization theory and design Richard L. Daft, Jonathan Murphu, Hugh Willmott sol? 978-1-84480-990-5
390 Mikroøkonomi, formler og oppgaver Erik Grønn
391 Investments Bodie, Kane, Marcus FIE400E Investments 7 978-007-125916-3
392 Investments Bodie, Kane, Marcus FIE400E Investments 10 13-9780077161149
393 Investments Bodie, Kane, Marcus FIE400E Investments 10 13-9780077161149
394 Fundamentals of corporate finance Brealey/Myers/Marcus BED3 Investering og finans 7 970-0-07-131474–9
395 Fundamentals of corporate finance Brealey/Myers/Marcus BED3 Investering og finans 6 978-0-07-128527-8
396 Managerial Statistics Gerald Keller MET4 Empirisk metode 8 978-0-324-56955-1
397 Corporate finance Jonathan Berk, Peter DeMarzo 2 978-0-13-245322-6
398 Kort og godt: Finansiering og investering Morten Helbæk, Snorre Lindset MET3 Investering og finans 3 978-82-15-01118-9
399 Corporate finance Jonathan Berk, Peter DeMarzo 2 978-0-27-375603-3
400 Intermediate Business grammar & Practice Nick Brieger & Simon Sweeney ENG English for business 1 978-0-00-742057-5
401 Kravsetting, lønnsomhetsmåling og verdivurdering Frøystein Gjesdal og Thore Johnsen MRR443 Verdsettelse i regnskapet 9 978-82-456-0590-7
402 American Civilization An Introduction David Mauk, John Oakland 6 978-0-415-82202-2
403 British Civilization An Introduction John Oakland 7 978-0-415-58327-5
404 American Civilization An Introduction David Mauk, John Oakland 6 978-0-415-82202-2
405 East Asian Culture and Communication NHH VOA045 East Asian Culture and Communication
406 Konseptuelle rammeverk for regnskap Steinar Sars Kvifte, Atle Johnsen MRR Finansregnskap 2 978-82-7082-270-6
407 English for business studies Ian MacKenzie 2 0-521-7285-X
408 Innføring i finansmarkedsrett Myklebust, Trude Foretaksrett 2011 978-82-450-0485-4
409 British Civilization An Introduction John Oakland 6 0-415-36522-8
410 Strategy and introduction to Game Theory Joel Watson ECN401 Economics 3 978-0-393-91838-0
411 Økonomistyring, skatter og verdsettelse Lars Fallan MRR443 Verdsettelse i regnskapet 1 978-82-05-41036-7
412 Regnskapsloven 1998 Atle Johnsen, Erlend Kvaal 1 82-456-0615-4
413 Kjøpsloven RET Rettslære for økonomer 2013 978-82-450-8302-6
414 Lærebok i skatterett Frederik Zimmer RET14 Skatterett 7 978-82-15-02250-5
415 Avtaleloven RET Rettslære for økonomer 2010 978-82-450-8205-0
416 Forbrukerkjøpsloven RET Rettslære for økonomer 2014 978-82-450-8316-3
417 Finansregnskap: God regnskapsskikk og IFRS Steinar Sars Kvifte, Andre Tofteland, Anne-Cathrine Bernhoft BUS402 Finansregnskap 2 978-82-450-0902-6
418 Lærebok i skatterett Frederik Zimmer RET14 Skatterett 6 978-82-15-01589-7
419 Skattelover og sentrale forskrifter Ole Gjems-Onstad (red) RET14 Skatterett 21 978-82-05-42053-3
420 Regnskapsorganisering Tove-Gunn Moen, Bjørgunn Havstein RRR11 Finansregnskap i produsentperspektivet 6 978-82-02-42896-9
421 Introduction to management science Frederick S. Hiller, Mark S. Hiller, Karl Schmedders, Molly Stephens 3 978-007-125927-9
422 Skattelovsamlingen 2014-2015 Ole Hjems-Onstad (red) RET14 Skatterett 26 978-82-05-493339
423 Principles of Econometrics Carter Hill, Griffiths, Lim BUS444 Økonometri for regnskap og økonomisk styring 4 978-0-470-87372-4
424 Management Science Ole Jakob Bergfjord, Stein W Wallace Management Science 2014 978-1-4737-0396-4
425 Applying IFRS Standards Ruth Picker, Kerry Clark, John Dunn MRR452 Finansregnskap 4 978-1-119-15922-3
426 Organisational Behavior SOL Strategi og Ledelse 2 978-007713925-3
427 Introduction to Management Science Frederick S. Hillier, Mark S. Hillier BED? 4 978-007-128931-3
428 Managerial Economics and Organizational Architecture Brickley, Smith, Zimmerman SOL? 5 978-0-07-128480-6
429 Valuation Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels FIE437A Valuation 6 978-1-118-87373-1
430 Organizational Theory and Design Richard Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmot SOL? 9 978-1-84480-990-5
431 Strategic brand management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity Kevin Lane Keller MBM420 Brand Strategy 4 978-0-273-77941-4
432 Global Marketing: A Decision-Oriented Approach Svend Hollensen 5 978-0-273-72622-7
433 Introduction to Econometrics Jeffrey Wooldridge ECN402(?) Econometric techniques 3 978-1-4080-9375-7
434 Exploring strategy Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes 9 0-273-73700-7
435 Exploring strategy Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes 9 0-273-73700-7
436 Introduction to Econometrics Jeffrey Wooldridge ECN402(?) Econometric techniques 3 978-1-4080-9375-7
437 Applied Econometric Time Series Walter Enders Utgått? 978-0-470-50539-7
438 Competition Demystified Bruce Greenwald, Judd Khan 1 978-1-59184-180-7
439 Ekspansjon Strategi for forretningsutvikling Erik W Jakobsen, Lasse B Lien 1 978-82-417-1161-9
440 Consumer Ownership and Sharing Russel Belk, Linda Price Utgått?
441 Resource Economics Jon M. Conrad ECO439 Economics 2 978-0-521-69767-5
442 Applied Econometric Time Series Walter Enders Utgått? 978-0-470-50539-7
443 Gaining and sustaining competitive advantage Jay B. Barney SOL040 Strategisk ledelse 4 978-1-29202-145-4
444 Personnel Economics in Practice Edwards P. Lazear, Michael Gibbs STR435 Personalpolitikk og incentiver 2 978-0-471-67592-1
445 Costing Theory and Decision Making Charles Horngren, Gary Sundem 14 978-1-84776-309-9
446 Handbook of Business Ethics: Ethics in the Economy Peter Lang SOL10 Frontiers of business ethics: moral choice in business practice 978-3-03911-038-4
447 Contemporary Strategy Analysis Robert M. Grant 7 978-0-470-74710-0
448 A gentle introduction to Stata Alan C. Acock 4 978-1-59718-142-6
449 Videregående bokføring og årsavslutning Oddbjørn Sættem Regnskap Regnskap 3 978-82-91852-10-2
450 Forkurs i Bokføring Olav Innselset 2014 Kompendium
451 Juridiske hjelpemidler Oddbjørn Sættem VOA037 Finansregnskap i produsentperspektiv 2014
452 Kompendium BED040 Martin Nguyen BED040 Økonomisystemer og -styring Kompendium
453 Business Institutions and Business Communication Marita Kristiansen ENG010, ENG011 2014 Kompendium
454 Dekningsloven med forskrifter 2012 978-82-450-8211-1
455 Investering og finans Forelesningsnotater NHH BED030 Investering og finans Forelesningsnotater
456 Investering og finans Forelesningsnotater NHH BED030 Investering og finans Forelesningsnotater
457 Arvelova 2013 978-82-450-8204-3
458 Engelsk ordbok Cappelen ENG10,ENG11 English for Business I, English for Business II 2 978-82-02-24930-9
459 Ekteskapsloven 2013 978-82-450-8114-5
460 Skjult - Skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold Gabriel Zucman 2 978-82-999163-5-6
461 Konkursloven RET12 Finans- og kredittrett 2012 978-82-450-8172-5
462 Principles and application of economic geography Dean M. Hanink SAM10 Anvendt økonomisk geografi 1 0-471-10933-9
463 Avtaleloven 978-82-450-8458-0
464 The Theory of Industrial Organization Jean Tirole 978-0262-2007-14
465 Kjøpsloven 2016 978-82-450-8345-3
466 Forbrukerkjøpsloven Norskelover 2016 978-92-450-8506-8
467 Regnskapsloven RET 2015 978-82-450-8452-8